Najdôležitejším výsledkom školského vzdelávania by malo byť, aby sa žiaci stali nezávislými od formálneho vzdelávania.

Paul E. Gray

Scroll to top