Naše školy sa zmenili na projektové, reklamno-marketingové, ekonomicko-prognostické a právne kancelárie.

Ambróz Jamriško

Scroll to top