Naše školy sú v podstate dievčenskými školami, do ktorých prijímame aj chlapcov.

Andrej Burianek

Scroll to top