Naučiť sa nekonať v skutočnosti znamená nenaučiť sa. Vedieť a nekonať v skutočnosti znamená nevedieť.

Stephen Covey

Scroll to top