Nezačínajte s vyučovaním, kým ste náležite nevzbudili záujem žiakov. A vystríhajte sa ich znechutenia, pretože to je ten najzrejmejší jed pri učení.

Ján Amos Komenský

Scroll to top