Neženiem sa do lásky. Mám dosť čo robiť s ťažkým štvrtáckym učivom.

10-ročná žiačka Regina

Scroll to top