Nie je ťažké rozpoznať najlepších žiakov. Ťažké je urobiť najlepších z tých obyčajných.

Kathryn Patricia Cross

Scroll to top