Niektorí študenti pijú zo studne poznania. Iní iba kloktajú.

E. C. McKenzie

Scroll to top