Poznať podstatu vecí znamená poznať ich príčiny.

Ján Amos Komenský

Scroll to top