Testy na prijímacie skúšky

Pre bilingválne stredné školy pripravujeme každý rok špeciálne testy zamerané na vše­obec­né jazykové schopnosti a na vše­obec­né študijné predpoklady. Školy, ktoré naše služby pravidelne využívajú, si pochva­ľujú najmä dobrú schop­nosť týchto testov identifikovať uchádzačov s najlepšími predpokladmi pre úspešné štúdium. Objednať si môžete aj testy na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a matematiky na 5-ročné štúdium.