Testy na talentové skúšky
pripravujeme na dva termíny: 24. 3. 2020 alebo 25. 3. 2020, objednávky prijímame do konca februára 2020

Pre bilingválne stredné školy pripravujeme každý rok špeciálne testy zamerané na vše­obec­né jazykové schopnosti a na vše­obec­né študijné predpoklady. Školy, ktoré naše služby pravidelne využívajú, si pochva­ľujú najmä dobrú schop­nosť týchto testov identifikovať uchádzačov s najlepšími predpokladmi pre úspešné štúdium.