Testy na talentové skúšky
pripravujeme na dva termíny: 5. 5. 2021 a 12. 5. 2021, objednávky prijímame do 12. marca 2021

Pre bilingválne stredné školy pripravujeme každý rok špeciálne testy zamerané na vše­obec­né jazykové schopnosti a na vše­obec­né študijné predpoklady. Školy, ktoré naše služby pravidelne využívajú, si pochva­ľujú najmä dobrú schop­nosť týchto testov identifikovať uchádzačov s najlepšími predpokladmi pre úspešné štúdium.