Testy na talentové skúšky
pripravujeme na 4. 4. 2018 a 5. 4. 2018 a objednávky prijímame do konca januára 2018.

Pre bilingválne stredné školy pripravujeme každý rok špeciálne testy zamerané na vše­obec­né jazykové schopnosti a na vše­obec­né študijné predpoklady. Školy, ktoré naše služby pravidelne využívajú, si pochva­ľujú najmä dobrú schop­nosť týchto testov identifikovať uchádzačov s najlepšími predpokladmi pre úspešné štúdium.