Príliš mnoho detí má pocit, že to, v čom sú dobré, si škola nevšíma a neoceňuje. Preto si myslia, že nie sú dobré v ničom.

Ken Robinson

Scroll to top