Přivštípena jest člověku chuť k zpytování všeho a k vyrozumívání všemu.

Ján Amos Komenský

Scroll to top