Problém je, že máme veľa škôl, ktoré síce majú hneď pri vchode bustu Komenského, ale skoro všetko ostatné v tej budove sa prieči detskej prirodzenosti.

Ján Amos Komenský

Scroll to top