Škola sa nemusí snažiť suplovať rodičov, ale Newtonove zákony by učiť mohla. Tu zase nechcem školu suplovať ja ako rodič.

Vladimír Pikora

Scroll to top