Škola učí žiakov byť infantilnými, závislými, intelektuálne nepoctivými, pasívnymi. Učí ich nevážiť si vlastné schopnosti.

Seymour Papert

Scroll to top