„Školská pripravenosť“ by mala znamenať, že škola je pripravená prijať každé dieťa také, aké je, nie že dieťa je sformované tak, aby bolo pripravené na školu, aká je.

Pasi Sahlberg

Scroll to top