Školy nám svojou podobou diktujú, ako máme vzdelávať naše deti. Budova je hardvér, vyučovacie metódy sú softvér.

Randall Fielding a Prakash Nair

Scroll to top