Slovenský učiteľ je jediný zamestnanec, ktorý kradne doma a nosí do práce.

(neznámy autor)

Scroll to top