Synu, až vyrastieš, chceme, aby si bol priebojný, sebavedomý a tvorivý. Ale kým si dieťa, budeš počúvať, nebudeš odvrávať a neopováž sa vymýšľať nejaké hlúposti!

Scroll to top