Technológie nenahradia učiteľov. Ale učitelia používajúci technológie nahradia tých, ktorí ich nepoužívajú.

Hari Krišna Arya

Scroll to top