Televízne súťaže sú na to, aby sme mali lepší pocit z náhodne zvolených, nepoužiteľných faktov, ktoré nám všetkým zostali po vzdelávaní.

Chuck Palahniuk

Scroll to top