Ticho je na cintoríne. V triede má byť trma-vrma.

Cyril Mooney

Scroll to top