Tradičné rozdelenie vied na prírodné a spoločenské začína byť na prekážku. Bráni porozumieť súčasným zmenám, pre ktoré je charakteristická netriviálna previazanosť prírodných a spoločenských procesov.

David Storch, Petr Pokorný

Scroll to top