Učebnice v školách budú čoskoro prekonané a prestanú sa používať. Verím, že pohyblivé obrázky sú predurčené revolucionizovať náš vzdelávací systém.

by

Thomas A. Edison (1913)