Učiteľ a žiak by sa mali vždy učiť spolu. Učiteľ by mal do toho procesu prinášať múdrosť, perspektívu a zrelosť, žiak by mal prinášať originalitu, nespútanosť a nadšenie.

G. Caperton, S. Papert

Scroll to top