Učiteľ má dve úlohy: naučiť deti sústrediť sa a následne im pomáhať v ich vývoji.

Maria Montessori

Scroll to top