Učitelia používajúci známky a strach z chyby zbavia mladých ľudí všetkej predstavivosti, ktorú kedy mali.

Paul Feyerabend

Scroll to top