Úlohou školy nie je dať študentom to, čo chcú, ale naučiť ich, aby chceli tie správne veci.

Marty Warnock

Scroll to top