Úvod

Už sa stáva pomaly tradíciou, že sa každý rok v novembri stretávame na odbornej konferencii EDUMETRIA s podtitulom „spoločné uvažovanie o hodnotení, testovaní a meraní vo vzdelávaní“. Keďže ohlasy na minulé ročníky boli priaznivé, stretneme sa aj tento rok, a to vo štvrtok 7. novembra 2019 v kongresovom centre Družba v Bratislave.

Na dopoludnie sú pripravené tieto plenárne vystúpenia:

* Najväčšie chyby, ktorých sa dopúšťame pri hodnotení žiakov
Vladimír BURJAN (EXAM testing)

* Prvé výsledky výskumu učiteľov PIAAC on-line
Filip GALLEÉ, Zuzana WIRTZ (NÚCEM)

* Monitorujeme monitor – čo vieme zistiť z výstupov z Testovania 9
Ľuba HABODÁSZOVÁ (IFP MF SR)

* Hodnotenie a testovanie vo vyučovaní cudzích jazykov
Klaudia BEDNÁROVÁ (Jazyková škola the Bridge)

* Gradované písomky
Zuzana BURJANOVÁ (SZŠ FELIX)

Popoludní si každý účastník bude môcť vybrať dva z týchto programov:

* Chlapci sú z Marsu, dievčatá z Venuše. Ako sa to prejavuje pri hodnotení žiakov?
Vladimír BURJAN

* Ak chceme žiakov správne hodnotiť, musíme im správne rozumieť
Dagmar MÔŤOVSKÁ

* Sebahodnotenie žiakov
Zuzana BURJANOVÁ

Podrobný program nájdete na stránke www.edumetria.sk, na ktorej sa už môžete aj prihlásiť. S registráciou príliš neváhajte, pretože počet miest je obmedzený. Navyše, prvým 50 zaregistrovaným účastníkom poskytujeme zľavu na účastnícky poplatok.

Organizátorom konferencie je spoločnosť EXAM testing, ktorá sa meraniu výsledkov vzdelávania profesionálne venuje už dvadsaťpäť rokov.

Scroll to top