Vo vzdelávaní musíme najskôr vyriešiť Maslowa, až potom môžeme riešiť Blooma.

Alan E. Beck

Scroll to top