Vo vzdelávaní sa odohrávajú dva druhy tragédií: keď schopní učitelia narazia na neschopných žiakov a keď schopní žiaci narazia na neschopných učiteľov.

Martin Henry Fischer

Scroll to top