Vychovávať deti vo vekovo homogénnych skupinách znamená domnievať sa, že to najdôležitejšie, čo majú spoločné, je rok výroby.

Ken Robinson

Scroll to top