Výklad je proces, pri ktorom sa z učiteľových poznámok stávajú poznámky žiakov. Často bez toho, aby pritom prešli mysľou hociktorej zo zúčastnených strán.

R. K. Rathbun

Scroll to top