Vytvorenie trvalého mieru je prácou vzdelania; všetko, čo politici môžu urobiť, je udržať nás mimo vojny.

Maria Montessori

Scroll to top