Zatiaľ čo väčšina sveta je postavená na prototype muža, školský systém sme navrhli pre ideálneho žiaka, ktorý silno pripomína „poslušné dievčatko“.

Helen Lewis

Scroll to top