Žiaci nepotrebujú dokonalého učiteľa. Potrebujú šťastného učiteľa, pre ktorého budú radi chodiť do školy a vypestujú si lásku k celoživotnému učeniu.

Scroll to top