Žiaci sa v škole učia najmä to, čo potrebujú vedieť, aby sa mohli stať učiteľmi.

Christian Morgenstern

Scroll to top