Žiaci sa v škole učia známe fakty. Čím viac si ich zapamätajú, tým sú úspešnejší. Lenže pamäť nerozhoduje o tom, či v dnešnom svete uspejete.

Paul Arden

Scroll to top