12. ročník Kompara

Ôsmaci a deviataci (resp. terciáni a kvartáni) zo 739 základných škôl a osemročných gymnázií boli v novembri 2016 testovaní z matematiky, zo slovenského jazyka a literatúry a ôsmaci (terciáni) aj z dejepisu, fyziky a zo všeobecných študijných predpokladov. V januári 2017 dostali školy výsledky tohto testovania, ktoré okrem iného obsahovali podrobné „vysvedčenie“ pre každého testovaného žiaka, pre každú testovanú triedu, ako aj celkové „vysvedčenie“ školy. Najbližšie testovanie štvrtákov a šiestakov (resp. primánov) sa uskutoční v máji 2017.

Scroll to top