Ak nám naozaj ide o psychický rozvoj detí, nemôže sa ich vzdelávanie obmedziť na to, že ich nútime zapamätať si naše slová a myšlienky.

Maria Montessori

Scroll to top