Študujeme biológiu, fyziku, pohyby ľadovcov… Kde sú hodiny o závisti, pocitoch ukrivdenosti, zúfalstve, trpkosti…?

Alain de Botton

Scroll to top