Celistvý človek má byť v jednom obore odborníkom – to mu dá povedomie, že veci a svet nie sú jednoduché, ale zároveň má mať široké vzdelanie a rozhľad – to mu umožní vidieť a chápať súvislosti.

Jacob Burckhardt

Scroll to top