EDUMETRIA – jedinečná konferencia

8. novembra 2017 sa konala v slovenských podmienkach jedinečná konferencia s názvom EDUMETRIA a s podtitulom Spoločné uvažovanie o hodnotení, testovaní a meraní vo vzdelávaní. Odzneli na nej myšlienky na témy Ako ďalej s testovaním na Slovensku, Slovenské školstvo z pohľadu štúdie PISA, Školská inšpekcia ako “tester” charakteru školy a mnohé ďalšie. Stretla sa s veľmi priaznivou a pozitívnou odozvou zo strany účastníkov. To nás povzbudilo k tomu, aby sme zorganizovali 2. ročník tejto konferencie. Bude sa konať vo štvrtok 8. novembra 2018. Tešíme sa na všetkých účastníkov.

Scroll to top