Príprava do prímy

Pracovné zošity z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry sú zamerané na prípravu na prijímacie skúšky do prímy. Obsahujú úlohy a otázky autorského tímu zo spoločnosti EXAM testing. Preverujú nielen vedomosti a zručnosti, ale aj finančnú a čitatelskú gramotnosť a ďalšie kľúčové kompetencie.

Každý pracovný zošit má dve časti. Prvá časť obsahuje opakovanie učiva v tematických okruhoch, druhá časť obsahuje šesť autentických testov, ktoré boli súčasťou prijímacích konaní na rôznych 8-ročných gymnáziách. V samostatných tituloch sú vypracované riešenia úloh a odpovede na otázky. Viac sa dozviete na www.orbispictus.sk.

Scroll to top