8. novembra 2018 sa bude konať druhý ročník v slovenských podmienkach jedinečnej konferencie s názvom EDUMETRIA a s podtitulom Spoločné uvažovanie o hodnotení, testovaní a meraní vo vzdelávaní. Odznejú na nej myšlienky na témy Ako ďalej s maturitnou skúškou?, Inovácie v Testovaní 9, Charakteristiky úspešných a neúspešných tried v čitateľskej gramotnosti, Čo si predstaviť pod pojmom „pridaná hodnota“ vo vzdelávaní? a mnohé ďalšie.