EDUMETRIA – jedinečná konferencia

7. novembra 2019 sa bude konať tretí ročník v slovenských podmienkach jedinečnej konferencie s názvom EDUMETRIA a s podtitulom spoločné uvažovanie o hodnotení, testovaní a meraní vo vzdelávaní. Odznejú na nej myšlienky na témy Najväčšie chyby, ktorých sa dopúšťame pri hodnotení žiakov, Prvé výsledky výskumu učiteľov PIAAC on-line, Monitorujeme monitor – čo vieme zistiť z Testovania 9, Hodnotenie a testovanie vo vyučovaní cudzích jazykov, Gradované písomky a mnohé ďalšie.

Scroll to top