V školách máme vychovať ľudí schopných tvoriť nové veci, nielen opakovať to, čo dokázali predošlé generácie.

Jean Piaget

Scroll to top