Nešťastie školy spočíva v tom, že dáva odpovede na otázky, ktoré si žiaci nekladú.

Henry Nouwen

Scroll to top