Žiadna didaktická metóda nie je taká úspešná ako úspech.

Juraj Hromkovič

Scroll to top