From the sage on the stage to the guide on the side. Od mudrca na pódiu k sprievodcovi po boku.

Alison King o role učiteľa

Scroll to top