Galeje nie sú tam, kde sa kope krompáčom. Sú tam, kde údery krompáča nemajú zmysel a nespájajú toho, kto kope, so spoločenstvom ľudí.

Antoine de Saint Exupéry

Scroll to top